o advokátní kanceláři

Již více než 20 let poskytujeme právní služby v oblasti obchodního a občanského práva, ve věcech obchodních společností, práv duševního vlastnictví, služeb elektronických komunikací, veřejných zakázek, ochranných známek, doménových jmen, práva nemovitostí, řešení sporů a zastupování před soudy a správními orgány. Na problémy našich klientů nahlížíme nejen z čistě právních hledisek, ale vždy bereme v úvahu celkové obchodní plány klienta a snažíme se přispívat ke zdárnému průběhu jednotlivých obchodních transakcí a dosahování obchodních cílů klientů.

Naším cílem je Váš úspěch.

advokáti

Mgr. Michal Čížek

Zakládající společník kanceláře je advokátem od roku 1999 a zabývá se zejména právem obchodních společností, smluvními vztahy k nemovitostem a řešením sporů. Poskytuje poradenství při fúzích a akvizicích, převzetí společností, úvěrovém financování a ve věci odpovědnosti statutárních orgánů obchodních společností.  

JUDr. Petr Hostaš 

Zakládající společník kanceláře je advokátem od roku 1999 a poskytuje služby zejména v oblasti práva informačních technologií, elektronických komunikací a doménových jmen. Zabývá se řešením sporů v soudním i rozhodčím řízení, je rozhodcem a členem  předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a panelistou ADR centra pro řešení sporů týkajících se doménových jmen.

Mgr. Petra Ptáčková

Advokátkou je od roku 2010 a zabývá se především občanským a obchodním právem, právem obchodních společností, řešením sporů a pracovním právem. Poskytuje mimo jiné i služby v oblasti rodinných sporů a vymáhání pohledávek. 

Mgr. Marika Fízeľová

Advokátkou je od roku 2023 a zabývá se zejména právem obchodních společností, právem nemovitostí, občanským právem, řešením sporů a vymáháním pohledávek. 

právní služby

Poskytujeme služby v oblasti občanského a obchodního práva a soustředíme se zejména na následující 

obchodní právo

Zakládání obchodních společností, poradenství v korporátních záležitostech, poradenství ve vztazích mezi společníky, zastupování v soudních řízeních, příprava a vyjednávání obchodních smluv.

řešení sporů

Právní zastoupení v civilních i obchodních sporech před soudy či rozhodci, vymáhání pohledávek, spory z oblasti ochrany duševního vlastnictví či nekalé soutěže, zastupování v exekučním či insolvenčním řízení.

nemovitosti

Komplexní smluvní agenda týkající se nemovitostí včetně převodů, pronájmů, zástav, úvěrového financování apod.

doménová jména

Služby týkající se národních i nadnárodních doménových jmen, právní zajištění provozu systému registrace doménových jmen, zastupování ve sporech o doménová jména.

informační technologie

Právní služby týkající se software, licenční smlouvy, implementace rozsáhlých informačních systémů, řešení souvisejících sporů.

elektronické komunikace

Problematika regulace služeb elektronických komunikací, vzorové dokumenty užívané poskytovateli služeb, řešení sporů z poskytování služeb.

fúze a akvizice

Přeměny společností,  akvizice, příprava smluv mezi společníky, řešení sporů.

duševní vlastnictví

Rešerše a přihlašování ochranných známek, řešení sporů z registrací ochranných známek.

kontaktujte nás

ak@akch.cz

+420 224 933 323

Růžová 1416/17
110 00 Praha 1

ČÍŽEK HOSTAŠ advokátní kancelář, v.o.s. | IČO 27107582 | DIČ CZ27107582 | zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. A49168

Informace pro spotřebitele: Orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi advokátní kanceláří, či jejími společníky či spolupracujícími advokáty, a klienty, kteří jsou spotřebiteli, je Česká advokátní komora (www.cak.cz).